Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΟΤΑ & Ν.Π.

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (χρηματοδότηση αποκλειστικά από πόρους του Τ. Π. & Δ.)
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Επιτόκια Τ.Π.& Δ 25-06-2020 – Αναπροσαρμογή επιτοκίων χορήγησης δανείων από το Τ.Π...
Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού Ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονήθηκε από το Τ.Π.&Δ σε συνεργασία με το...
Ανακοινώσεις – Δ.Τ. 23-12-2020 – Χρηματοδότηση του Εθνικού Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» 02-12-2019 – ΤΑΜΕΙΟ...
Επιχορηγήσεις ΟΤΑ 21-10-19 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής προτάσεων ένταξης μελετών Ο.Τ.Α....
Συνοπτική Περιγραφή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Τ.Π.&Δ
Ενεργειακός Συμψηφισμός Διαδικασίες και Δικαιολογητικά για την χρηματοδότηση έργων για την...
Δάνεια Π.Δ 169/2013 Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων