Θυρίδες Θησαυροφυλακίου

Οι Θυρίδες Θησαυροφυλακίου είναι το κατάλληλο μέρος για αποθήκευση πολύτιμων   αντικειμένων. Είναι ιδανικός τρόπος φύλαξης σημαντικών εγγράφων, όπως αξιόγραφα, συμβάσεις, τίτλοι, διαθήκες αλλά και οικογενειακά κειμήλια, κοσμήματα, συλλογές, ανεκτίμητα  αντικείμενα.

Με μία Θυρίδα εξασφαλίζεται μυστικότητα ( μόνον  ο μισθωτής γνωρίζει το περιεχόμενο ), απόλυτη ασφάλεια και προστασία από ζημιές, καταστροφές ή απώλειες, λόγω πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού   και κλοπής.

Στην μακρόχρονη πορεία του από την ίδρυσή του το 1919, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σταθερός θεματοφύλακας του Δημόσιου & Κοινωνικού  Συμφέροντος,  διακρίθηκε μεταξύ άλλων υπηρεσιών και για τη σημαντική προσφορά του στη  φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων των πελατών του, των μικρών ή μεγάλων προσωπικών « θησαυρών », οι οποίοι είναι δύσκολο έως αδύνατο να αντικατασταθούν.

Γιά τον σκοπό αυτό διαθέτει προς μίσθωση παραδοσιακές Θυρίδες Θησαυροφυλακίου, ποικίλων  διαστάσεων, στα Καταστήματά του στην Αθήνα και την Πάτρα,  σε  προσιτές τιμές μίσθωσης.

 

Απο την 1η Μαρτίου 2014, τα ετήσια μισθώματα Θυρίδων Θησαυροφυλακίου είναι τα ακόλουθα :

 ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙΔΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ( )

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΘΥΡΙΔΩΝ
 σε  cm3

 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (1)

ΕΦΑΠΑΞ ΕΓΓΥΗΣΗ(2)

Α0.50 Χ 0.30 Χ 0.10 (ύψος)

45

25

Β 0,50 Χ 0,30 Χ 0,30 (ύψος)

80

55

Γ 0,50 Χ 0,30 Χ 0,40 (ύψος)

90

65

Δ 0,50 Χ 0,30 Χ  0,80 (ύψος)

115

80

Ε 1,45 Χ 1,18 Χ  1,34 (ύψος)

680

150

(1)  Οι αναγραφόμενες τιμές  μίσθωσης είναι τελικές. Περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις.
(2)  Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Για την κατάρτιση της Σύμβασης Εκμίσθωσης Θυρίδων, απαιτούνται ορισμένα δικαιολογητικά επαλήθευσης της ταυτότητας του μισθωτή και τυχόν πληρεξουσίων του :

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΥΡΙΔΩΝ(3)
ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
( Μισθωτή και Πληρεξούσιους )
ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. (Πρόσφατο) Εκκαθαριστικό Εφορίας
2. Ταυτότητα ή Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις ή Διαβατήριο σε ισχύ (ή ισότιμο έγγραφο)
3. (Πρόσφατο) Λογαριασμό Δ.Ε.Κ.Ο.
4. Βεβαίωση Αποδοχών ή Συντάξεων ή Κάρτα Ανεργίας ή Δήλωση Έναρξης Επιτηδεύματος ή Επαγγελματική Ταυτότητα ή Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα ή Φοιτητικό πάσο.
Πράξη Σύστασης
και λοιπά δικαιολογητικά  Νομιμοποίησης Ν.Π. καί πιστοποίησης εκπροσώπων του

(3) Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να επιδεικνύονται πρωτότυπα. Το Τ.Π & Δανείων ( όπως ισχύει για όλες τις Τράπεζες και τα Πιστωτικά Ιδρύματα ) υποχρεούται από το νόμο  να τηρεί αντίγραφά τους.

Οι επισκέψεις στις Θυρίδες Θησαυροφυλακίου ενεργούνται μόνον από τους μισθωτές και πληρεξουσίους, με επίδειξη των Δελτίων Ταυτότητάς τους και έλεγχο της ταυτοπροσωπείας.

Το Τ. Π. & Δανείων εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες πρόσβασης στις Θυρίδες, οι οποίες εκτός του ότι ευρίσκονται σε απροσπέλαστους χώρους,  στις Μονάδες  στήν Αθήνα και την Πάτρα, είναι εξοπλισμένες με το πλέον εξελιγμένο σύστημα  ηλεκτρονικής  ανίχνευσης και παρακολούθησης των χώρων των Θησαυροφυλακίων σε 24ωρο βάση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Μπορείτε να ζητήσετε  οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συμπληρωματική πληροφορία  επισκεπτόμενοι τους χώρους των  Θυρίδων, όπως επίσης και τηλεφωνικά από την αρμόδια Υπηρεσία (τηλ. 213-21.16.440 & 213-21.16.441 γιά τήν Αθήνα & μέσω τηλ. Κέντρου για την Πάτρα ),  ή και  μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Τ.Π. & Δανείων ενόψει του επικείμενου καύσωνα - Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων