Απαλλοτριώσεις

Το Τ.Π. και Δανείων αποδίδει τις αποζημιώσεις από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων, κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης που τις προσδιορίζει, στους δικαιούχους των ακινήτων αυτών.

Τι είναι αναγκαστική απαλλοτρίωση Αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι η ακούσια στέρηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας...
Ποια είναι η σχέση του Τ.Π.&Δ με την αναγκαστική Απαλλοτρίωση; Οι αποζημιώσεις των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προς τους δικαιούχους (ιδιοκτήτες...
Νομοθετικό πλαίσιο – Άρθρο 17 του Συντάγματος – Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν...
Στάδια αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
Νομιμοποίηση δικαιούχων για είσπραξη της αποζημίωσης Με την με αριθμ. 2/36842/0094/ ΦΕΚ 1794β΄/07-09-2007 απόφαση του...

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ21.03.2019 Αιτήσεις Απόδοσης Αποζημίωσης Απαλλοτριώσεων Αίτηση απόδοσης αποζημίωσης Αίτηση μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Τ.Π. & Δανείων ενόψει του επικείμενου καύσωνα - Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων